811.163.42-051Kožičić Benja, Š. ; 821.163.42.0Kožičić Benja, Š. ; 003.349 ;
Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.) / uredio Mateo Žagar. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm.

Zastupljeni autori: Mateo Žagar, Blanka Ceković, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Jozo Vela, Ana Kovačević. -

Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries. -

Bilješke uz tekst. -

9789531693226


Misal hruacki - Kožičić Benja, Šimun - jezikoslovne studije -- glagoljski tekstovi - Kožičić Benja, Šimun - jezikoslovne studije --

Žagar, Mateo ; Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ; Kuštović, Tanja ; Vela, Jozo ; Kovačević, Ana, ;

Powered by Koha