94(497.5)"0630/1102" ; 94(497.571-37Barban)"07/18" ; 929.52Loredan ; (497.571-37Barban) ; "07/18" ;
Bertoša, Slaven

Barban i mletački Loredani : život u pokretu, ljudi i događaji / Slaven Bertoša ; [fotografije i prijevod sažetka (na talijanski i engleski) Slaven Bertoša, prijevod sažetka na njemački jezik Maja Ćutić Gorup]. - Pazin : Katedra Čakavskog sabora ; Državni arhiv, 2015. - 319 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. . - ( Knjižnica Mala biblioteka ; sv. 7 )

Nakl. 400 primj. -

Bibliografija: str. 268-276. - Imensko kazalo ; Kazalo mjesta. -

Bilješka o autoru: str. 311-314. -

9789537320164 9789539669292 150,00 HRK


Loredan, obitelj -- Barban -- Istra --

Ćutić Gorup, Maja ;

Powered by Koha