94(497.5)"1527/1918" ; 94(497.58)"1797/1813" ; 355.6(44:497.58)(091) ; (44) ; (497.58) ; "1797/1813" ;
Pederin, Ivan

Napoleon i europske sile u borbi za Dalmaciju : (1797.-1813.) : uspomeni Vjekoslava Maštrovića / Ivan Pederin. - Zadar : Matica hrvatska, Ogranak, 2015. - 429 str. ; 25 cm.

Nakl. 300 primj. -

Bibliografija: 413-429 ; bibliografske bilješke uz tekst. -

Bilješke uz tekst. -

9789532470710 : 150,00 HRK


Napoleon -- Dalmacija -- Ilisrske pokrajine -- Italija -- 18. stoljeće -- 19. stoljeće --

Powered by Koha