821.163.42-3.09Marinković, R.(043) ;
Dujmović Markusi, Dragica

Autoreferencijalnost u pripovjednoj prozi Ranka Marinkovića : doktorski rad = Self-referentiality in Ranko Marinković's narrative fiction : doctoral thesis / Dragica Dujmović Markusi ; mentor, supervisor Krešimir Nemec. - Zagreb, 2016. - 208, [2] listova ; 30 cm

Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2016. -

Bibliografija: listovi 201-208, [209-210] i bibliografske bilješke uz tekst - Summary. -

Bilješa o autorici: listovi [209-210] -


Marinković, Ranko --Proza --Disertacije
Marinković, Ranko --Jezik i stil --Disertacije


hrvatska književnost - književne studije - Marinković, Ranko -- doktorska disertacija --

Nemec, Krešimir ;Powered by Koha