821.163.42.09-2(082) ; 792.2(497.5)(082) ;
Dani hvarskog kazališta. [42], Publika i kritika / [uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić]. - Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Književni krug, 2016. - [566] str. ; 20 cm. . - ( Dani hvarskog kazališta ; 42 )

Zastupljeni autori: Pavlović, Cvijeta ; Weber-Kapusta, Danijela ; Senker, Boris ; Vlašić, Vesna ; Bošković, Ivan ; Lukić, Darko ; Nikčević, Sanja ; Petranović, Martina ; Milošević, Maja ; Šporer, David ; Škopljanac, Lovro ; Ferluga-Petronio, Fedora ; Paveškoivć, Antun ; Brlenić-Vujić, Branka ; Ljubić, Lucija ; Grgić, Kristina ; Rogošić, Višnja ; Žužul, Ivana ; Trojan, Ivan ; Crnojević-Carić, Dubravka ; Govedić, Nataša ; Kragić, Bruno ; Bašović, Almir ; Bogner-Šaban, Antonija ; Bogdan, Tomislav ; Matičević, Ivica ; Biskupović, Alen ; Lederer, Ana -

Bibliografija i bilješke uz radove -

Sadržaj: Publika i repertoar hrvatskih kazališta / Cvijeta Pavlović ; Društvena struktura i kulturni identitet zagrebačke publike između 1834. i 1860. godine / Danijela Weber-Kapusta ; Glasna publika / Boris Senker ; Požeško profesionalno kazalište, repertoar i publika / Vesna Vlašić ; Tko je splitska kazališna publika? / Ivan Bošković ; Nevidljive publike – zanemarene skupine gledatelja u hrvatskim kazališnim repertoarima, izvedbama i u kritičkoj recepciji / Darko Lukić ; Suvremeno kazalište i publika ili od prezira publike do opravdanja njezinog bijega / Sanja Nikčević ; Publika i kazališna likovnost / Martina Petranović ; S kakvim se glazbenim repertoarom mogla susresti publika u gradu Hvaru tijekom prve polovice 17. stoljeća? / Maja Milošević ; Proučavanje recepcije i povijest čitanja / David Šporer ; Empirijski čitatelji – stanje stvari / Lovro Škopljanac ; Recepcija Iva Vojnovića u Italiji s posebnim obzirom na prevođenje dijalektalne komponente u Dubrovačkoj trilogiji / Fedora Ferluga-Petronio ; Recepcija Krležina Areteja / Antun Pavešković ; Estetske provokacije avangarde – inovacijski postupci hrvatske književnosti / Branka Brlenić-Vujić ; Kritika i publika u suvremenom hrvatskom kazalištu / Lucija Ljubić ; Oblikovanje čitateljskoga ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti / Kristina Grgić ; Odmor publike od povijesti / Višnja Rogošić ; Tko je publika publici? Medijske reprezentacije književne publike / Ivana Žužul ; Recepcija internetske kazališne kritike / Ivan Trojan ; Kritičar – osoba koja gradi ukus ili stvara modu? Kazališna kritika: kreiranje mode i/ili ukusa? / Dubravka Crnojević-Carić ; Pomno sudjelovanje, umjetnost Feedbacka, relacija povjerenja i kritička dijalogika / Nataša Govedić ; Rane kritike i eseji Ante Peterlića / Bruno Kragić ; Glas iz publike / Almir Bašović ; Kazalište između kulture i vremena / Antonija Bogner-Šaban ; Dinko Ranjina kao književni kritik / Tomislav Bogdan ; Ideologija i književnokritička praksa. Slučaj Vinka Nikolića / Ivica Matičević ; Funkcije osječke kazališne kritike u prvoj polovici 20. stoljeća / Alen Biskupović ; Utjecaj kazališne kritike na publiku. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, 2005. – 2013. / Ana Lederer - Summaries -

9789533470825 (HAZU) 9789531634281 (Književni krug)


kazališna publika --

Glunčić-Bužančić ; Bašović, Almir ; Biskupović, Alen ; Bogdan, Tomislav ; Bogner-Šaban, Antonija ; Bošković, Ivan ; Brlenić-Vujić, Branka ; Crnojević-Carić, Dubravka ; Ferluga-Petronio, Fedora ; Govedić, Nataša ; Grgić, Kristina ; Kragić, Bruno ; Lederer, Ana ; Ljubić, Lucija ; Lukić, Darko ; Matičević, Ivica ; Milošević, Maja ; Nikčević, Sanja ; Pavešković, Antun ; Pavlović, Cvijeta ; Petranović, Martina ; Kačić Rogošić, Višnja ; Trojan, Ivan ; Vlašić, Vesna ; Weber-Kapusta, Danijela ; Škopljanac, Lovro ; Šporer, David ; Žužul, Ivana ; Senker, Boris ;

Powered by Koha