Doričić, Robert

Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća / Doričić, Robert ; Eterović, Ivana. - 2016 - 59-72 str.

U Državnom arhivu u Rijeci pohranjene su isprave lovranskoga notarskog ureda druge polovice 18. stoljeća. Među njima bogatstvom sadržanih podataka ističu se oporuke. Upravo su one prvoklasan povijesni izvor za istraživanje prošlosti na području Lovranštine, osobito prošlosti njezine svakodnevice. U okviru višegodišnjega istraživanja arhivskoga fonda lovranskoga javnobilježničkog ureda druge polovice 18. stoljeća, u ovome će radu biti predstavljen dio pokretne imovine koji se navodi u oporukama sastavljenim u periodu od 1756. do 1796. godine, i to onima pisanim talijanskim jezikom. Na temelju opisa pokućstva, odjeće, nakita i druge pokretnine predstavljaju se fragmenti svakodnevnoga života stanovnika Lovrana i njegove okolice toga razdoblja.


HRV

Eterović, Ivana ;Powered by Koha