Ceković, Blanka

Grafematika i grafetika Kožičićeva misala / Ceković, Blanka ; Eterović, Ivana ; Žagar, Mateo. - 2015 - 321-338 str.

Modruško-senjski biskup Šimun Kožičić Benja pisao je u poznatoj posveti Tomi Nigeru (Knižice odь žitiê rimskihь arhierêovь i cesarovь) o nužnosti uređivanja jezika glagoljskih liturgijskih knjiga. Recentna istraživanja pojedinih glagoljskih izdanja iz njegove tiskare u Rijeci pokazala su da je ta svoja nastojanja proveo na svim jezičnim razinama. U radu se opisuju rješenja koja je ponudio na grafematičkoj i grafetičkoj razini u Misalu hruackom (1531), ponajprije u biblijskim čitanjima, koja su u hrvatskom glagoljaštvu ogledni tekstovi za normiranje jezika. Obuhvaćen je odnos grafema i fonema, posebice poluglasa, ê, ĵ i ĉ. Na grafetičkoj razini izdvaja se sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi, kraćenja riječi, ligature, interpunkcija/punktuacija.


HRV


hrvatski staroslavenski jezik ; 16. stoljeće ; riječka glagoljska tiskara ; Šimun Kožičić Benja ; Misal hruacki ; grafematika ; grafetika --

Eterović, Ivana ; Žagar, Mateo ;

Powered by Koha