Car, Sandra

Stavovi učenika o nastavnom procesu u multikulturalnim školama : socijalni aspekt / Sandra Car; Ante Kolak; Ivan Markić. - 2015 - 71-83 str.

U radu se analiziraju učenički stavovi o socijalnom aspektu nastavnog procesa u multikulturalnim školama koji se determinira i operacionalizira kroz razvoj osobnosti, razvoj međuvršnjačkih odnosa, razvoj tolerancije, postupke nenasilnog rješavanja sukoba, osjećaj uspješnosti, razvoj pozitivnih suradničkih odnosa, zadovoljstvo, kreativnost učenika, vrednotu poštivanja i interkulturalnu komunikaciju.


HRV


nastava -- stavovi učenika -- interkulturalna pedagogija --

Kolak, Ante ; Markić, Ivan, ;

Powered by Koha