Zovko Dinković, Irena

Ekspletivna negacija u hrvatskome / Zovko Dinković, Irena. - 2015. - 323-336 str.

U ovome se radu razmatraju različiti pristupi pojavi ekspletivne negacije, koja se obično izražava istom česticom kojom se izražava i rečenična negacija, ali koja ne mijenja značenje rečenice u niječno, već služi kao obilježivač glagolskog načina kojim se izražava neostvarenost, odnosno hipotetičnost izrečene tvrdnje. Stoga je jedno od osnovnih pitanja vezanih uz ekspletivnu negaciju pitanje njezine niječnosti te njezine (ne)povezanosti s drugim pojavnostima, kao što je polarnost ili niječno slaganje. Analizom ekspletivne negacije u hrvatskome i njezinom usporedbom s engleskim zaključuje se da ekspletivna negacija nije ni vrsta niječnog slaganja ni obilježivač lišen značenja, već pojava srodna subjunktivu kao glagolskom načinu, odnosno ostalim sredstvima kojima se u jezicima izražava skala vjerojatnosti ostvarivanja nekog događaja.


HRV

Powered by Koha