Kolak, Ante

Daroviti učenici u didaktičkoj kulturi škole / Ante Kolak. - 2015 - str. 53 - 61

Znanstveni skup je organizirala Visoka škola strukovnih studija za odgajatelje „Mihailo Palov” iz Vršca u suradnji s Univerzitetom „Aurel Vlajku” iz Arada, Pedagoškim fakultetom iz Ljubljane, Univerzitetom „Sv. Kliment Ohridski” iz Bitole i Metropoliten Univerzitetom iz Manchestera -

Svaka škola (kao skupina djelatnika i učenika) ima svoju kulturu koja utječe na njezinu učinkovitost, kvalitetu, djelovanje i ostvarivanje postavljenih ishoda. Didaktička kultura škole kao dio školske kulture podrazumijeva vrijednosti, uvjerenja i stavove koji voditelji nastavnog procesa imaju o pojedinim segmentima nastave. U ovom su radu vrijednosti, uvjerenja i stavovi usmjereni na darovite učenike. Daroviti učenici i njihovo pozicioniranje u nastavom procesu proučavani su u elementima tradicionalne i suvremene didaktičke kulture. U radu se posebno izdvaja pokret za standardizacijom obrazovanja, kompetencijski pristup i kultura rangiranja te njihova refleksija na obrazovanje darovitih učenika. Velika pozornost posvećuje se implicitnim pedagogijama i mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika koji rade s darovitim učenicima. Ukazuje se na važnost nesklada implicitne i eksplicitne pedagogije u ključnim pitanjima obrazovanja darovitih. Mentalni modeli učitelja koji rade s darovitim učenicima pokazuju se kao glavni pokretač kvalitetne nastave kao i glavna kočnica u pristupu usmjerenom darovitom učeniku te razvoju didaktike darovitih. Zadnji dio rada izdvaja neke specifičnosti u radu s darovitim učenicima (doživljaji poželjnih i odbojnih karakteristika darovitih učenika u različitim kulturama, solidarnost razrednog odjela darovitog učenika i njegov sociometrijski status te prostor kao čimbenik kulture škole u funkciji obrazovanja darovitih učenika koji konstruira i oblikuje iskustva i odnose) i otvara nova područja za razmatranje i istraživanja.


HRV

Powered by Koha