Sanader, Mirjana

O veteranskoj koloniji Ekvo, legijskom logoru Tiluriju i sinjskom polju između njih. Preispitivanje starog problema / Mirjana Sanader. - 39-54 str.

Prema razmatranjima nekih cijenjenih znanstvenika, Colonia Aequum u rimskoj provinciji Dalmaciji se mogla uspostaviti tek nakon odlaska sedme legije iz njenog logora Tilurija. Razlog takvom mišljenu je uvjerenje da je Sinsko polje, koje se nalazi između ta dva mjesta, moralo biti korišteno od strane sedme legije kao "teritorium legionis". Nakon što je došlo do novih otkrića iz Tilurija i Ekva, kao i do objave značajnih radova, pojavila se mogućnost da se ponovno ispita ova pretpostavka. U ovom radu će se stoga koristiti najnoviji podaci s namjerom da se pokušaju bolje osvijetliti veze između Tilurija, Ekva i Sinjskog polja.


HRV

Powered by Koha