Bijelić, Marijana

Estetski i ideološki aspekti lika vile u pripovijetkama Elina Pelina / Bijelić, Marijana ; Ćaćić, Paula. - 2016 - 228-236 str.

Vile su ambivalentna (maligno-benevolenta) mitska ženska bića povezana s prirodom. Njihov ambivalentni karakter je povezan s ambivalentnim odnosom patrijarhalne kulture prema prirodi. Rad obrađuje ideološke i estetske aspekte likova vila u dvjema Pelinovim pripovijetkama pod istim naslovom: "Vila" i njihovom ulogom u konceptualiziranju sukoba kulture i prirode koji je usko povezan uz temu sukoba ruralnog i urbanog u kontekstu modernizacije.


HRV

Ćaćić, Paula ;Powered by Koha