Peti-Stantić, Anita

Što je i koliko predočivo u hrvatskom? / Peti-Stantić, Anita ; Tušek, Jelena. - str.

Predočivost (engl. imageability) leksičke jedinice pretpostavlja lakoću kojom se kreira vizualna ili auditivna slika referencije. Za razliku od konkretnosti koja pretpostavlja mogućnost osjetilnog doživljavanja referenta, predočive riječi nisu uvijek dostupne senzoričkom iskustvu. U izlaganju će se izložiti rezultati procjene razine predočivosti na uzorku od 30 studenata preddiplomskog studija. Ispitanici su procjenjivali stupanj predočivosti leksema na ljestvici od 1 do 5. Premda se smatra da su imenice uglavnom visokopredočive riječi, u istraživanju se željelo pokazati koliko na predočivost, osim kategorijalne pripadnosti, utječu i drugi faktori. Ispitanici su procjenjivali predočivost 150 riječi: imenica, glagola, prefigiranih glagola, glagolskih imenica i neriječi.


HRV

Tušek, Jelena ;

Powered by Koha