159.942.07-055.34 ; 316.344.8-055.34 ; (062) ;
Ljetna psihologijska škola (24 ; 2014 ; Komiža)


Problemi i izazovi seksualnih manjina u Hrvatskoj / 24. ljetna psihologijska škola studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Komiža, otok Vis, 2014. ; uredile Željka Kamenov, Margareta Jelić i Aleksandra Huić ; autori Željka Kamenov ... [et al.]. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 205 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.

Ostali zastupljeni autori: Margareta Jelić, Aleksandra Huić, Antonia Ćosić, Matea Fogec, Ivana Glavaš, Mirna Gužvica, Iva Ivanković, Nina Jelić, Evica Jurković, Domagoj Ladika, Ante Mesić, Domagoj Mihatović, Goran Mihelčić, Ivana Mišak, Dora Mitrović, Mirta Mornar, Tara Beata racz, Bruno Rakamarić, Luka Roje, Mia Roje, Lorena Sirotković, Ivana Vrbat, Anamarija Vuić. - Nakl. 300 primj. -

Bibliografija: str. 183-203. -

9789531756174

Kamenov, Željka ; Ćosić, Antonia ; Fogec, Matea ; Glavaš, Ivana, ; Gužvica, Mirna ; Ivanković, Iva, ; Jelić, Nina ; Jurković, Evica ; Ladika, Domagoj ; Mesić, Ante, ; Mihatović, Domagoj ; Mihelčić, Goran, ; Mišak, Ivana, ; Mitrović, Dora ; Mornar, Mirta ; Racz, Tara Beata ; Rakamarić, Bruno ; Roje, Luka ; Roje, Mia ; Sirotković, Lorena ; Vrbat, Ivana ; Vuić, Anamarija ; Jelić, Margareta ; Huić, Aleksandra ;

Powered by Koha