303 ;
Glaser, Barney G.

Doing quantitative grounded theory / Barney G. Glaser. - Mill Valley, Calif. : Sociology Press, 2008. - 92 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 91-92 -

9781884156175 (pbk.) 1884156177


metode društvenih znanosti -- metodologija -- strategije istraživanja -- utemeljena teorija --

Powered by Koha