Filipec, Krešimir

Keramičke lule s lokaliteta Zoljani Čemešac I. / Krešimir Filipec. - 301-333 str.

U radu je obrađeno trideset i devet glinenih lula nađenih prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Zoljani-Čemešac I. Lule pripadaju istočnom tipu, a na osnovi oblika, kvalitete izrade, ukrasa i prisutnosti pečata podijeljene su u tri grupe: turskom tipu pripada 22, tursko-ugarskom tipu 8 i austrougarskom tipu 9 lula. Većina lula mogla se pripisati velikim radioničkim centrima, dok je nekolicina vjerojatno proizvod lokalne ili lokalnih radionica. Na osnovi analogija s lulama proizvedenim na teritoriju Austro- Ugarske datirane su u drugu polovinu 18. i u 19. stoljeće. Prisutnost određenog tipa lula omogućila je tumačenje trajanja naselja i njegovu ulogu.


HRV

Šiša-Vivek, Marija ;Powered by Koha