Večerina Tomaić, Jagoda

Ladino / Večerina Tomaić, Jagoda. - 2016 - 26-29 str.

Ladino, jezik koji su španjolski Židovi ponijeli sa sobom nakon izgona iz Španjolske 1492. godine, još uvijek živi.


HRV

Powered by Koha