Večerina Tomaić, Jagoda

Laura Papo Bohoreta i Flory Jagoda / Večerina Tomaić, Jagoda. - 2015 - 55-56 str.

U članku se uspoređuju dvije umjetnice: Laura Papo Bohoreta, sarajevska spisateljica i prosvjetiteljica, i kantautorica Flory Jagoda koja je rođena u Vlasenici, a živi u SAD-u. Oboje, svaka na svoj način, promiču sefardski folklor, prkoseći vremenu i otimajući od zaborava stare sefardske romance.


HRV

Powered by Koha