Večerina Tomaić, Jagoda

Laura Papo Bohoreta - između Cionizma i lokalpatriotizma / Večerina Tomaić, Jagoda. - str.

Odnos Bohorete prema odlasku Židova u Izrael bio je ambivalentan: istovremeno je poticala mlade da odu, a također izražavala strah i sumnju u uspjeh takvog odlaska.


HRVPowered by Koha