Špilja Zala u dijakronijskoj perspektivi: sažetak rezultata / - 2015 - 213-216 str.

U radu je predstavljen sažetak rezultata različitih analiza arheološke građe iz sustavnih arheoloških istraživanja špilje Zale. Zahvaljujući provedenim analizama moguće je pratiti dijakronijske promjene u korištenju špilje.


HRV

Karavanić, Ivor ; Vukosavljević, Nikola ; Šošić Klindžić, Rajna ; Ahern, James C. M. ; Smith, Fred H. ;

Powered by Koha