Bulimbašić, Sandi

Politički, kulturni i društveni život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa / Bulimbašić, Sandi ; Magaš Bilandžić, Lovorka. - 2016 - 21-60 str.

U radu se, na temelju istraživanja ilustriranih časopisa Jadranska straža i Svijet te brojnih fotografija koje su u njima objavljene, razmatra i rekonstruira vizualna kronika međuratnog Splita. Politički, kulturni i društveni život grada predstavlja se kroz djelovanje splitskih profesionalnih fotografa aktivnih u razdoblju između dva svjetska rata, a poseban je naglasak stavljen na reportažnu fotografiju čiji intenzivniji razvitak započinje upravo 1920-ih. Među brojnim splitskim profesionalnim fotografima koji su snimali na terenu ističu se fotografski atelieri: Slavija Mary Goldstein i Violete Lewy Goldstein, Olympia Petra Ruljančića, Hollywood Ante Borovića, Rembrandt Salona Galić, Sonja Violete Omero, Noworyta te studiji Dragutina Karla Stühlera i Stevana Sinobada. U radu je osobita pozornost posvećena analizi načina na koje se fotografija koristila u propagandne svrhe na stranicama Jadranske straže i Svijeta, odnosno ulozi koju je imala u promoviranju novih trendova i kreiranju slike epohe, a istraživanjem su identificirani autori niza do danas neatribuiranih fotografija.


HRV

Magaš Bilandžić, Lovorka ;

Powered by Koha