Magaš Bilandžić, Lovorka

Udruženje grafičkih umjetnika i njegova uloga u popularizaciji grafičke umjetnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji / Magaš Bilandžić, Lovorka. - 2016 - str.

Udruženje grafičkih umjetnika (U. G. U.) osnovano je u Zagrebu 1927. zahvaljujući angažmanu nekolicine grafičara poput Milenka D. Gjurića koji je od kraja Prvoga svjetskog rata agilno radio na promoviranju "grafičkog pokreta" te značajno pridonio povezivanju i umrežavanju s inozemnim umjetnicima srodnih umjetničkih interesa. Udruženje je okupljalo brojne umjetnike iz različitih dijelova Hrvatske i Slovenije te kroz izložbenu platformu promoviralo slavensku orijentaciju (npr. organizacijom Prve izložbe slavenskih ex librisa, 1929.). U izlaganju će se razmotriti okolnosti i razlozi osnivanja udruženja te njegova uloga u populariziranju grafičkog medija u Kraljevini SHS/Jugoslaviji kroz izdavačku, izlagačku i organizacijsku djelatnost, a posebna pažnja posvetit će se iščitavanju slojevitih veza sa srodnim grupacijama umjetnika poput češkog udruženja grafičara Hollar.


HRV

Powered by Koha