Kolega, Maja

Profesionalno sagorijevanje školskih psiholog(inj)a u Hrvatskoj / Maja Kolega, Vesna Vlahović-Štetić. - 461-475 str.

Cilj istraživanja bio je utvrditi stupanj profesionalnog sagorijevanja školskih psiholog(inj)a u Hrvatskoj te ispitati odnos nekih demografskih činitelja, procjene profesionalne osamljenosti, zadovoljstva poslom i profesionalnog sagorijevanja. U istraživanju je sudjelovalo 149 školskih psiholog(inj)a. Rezultati na Maslachinom upitniku profesionalnog sagorijevanja pokazuju srednju razinu emocionalne iscrpljenosti i osobnog postignuća, i nisku razinu depersonalizacije. Nema razlika u sagorijevanju s obzirom na dob i radni staž sudionika, ali sudionici koji rade u gradu postižu manje rezultate na dimenziji depersonalizacije i veće rezultate na dimenziji osobnog postignuća od onih zaposlenih na selu /naselju. Rezultati ukazuju na značajnu pozitivnu povezanost zadovoljstva poslom i dimenzije osobnog postignuća te negativnu povezanost zadovoljstva poslom, emocionalne iscrpljenosti i depersonalizacije.

Vlahović-Štetić, Vesna ;Powered by Koha