Čović, Berislav

Recepcija misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta u Hrvatskoj – preliminarni izvidi / Čović, Berislav. - 699-703 str.

Ovim radom želimo ponuditi uvid u problematiku, kako filozofsku tako i bibliografsku, recepcije misli Joséa Ortege y Gasseta, jednog od najvažnijih mislilaca Europe u dvadesetom stoljeću, ali istovremeno ukazati i na slabost recepcije filozofije Ortege y Gasseta u Hrvatskoj. Smatramo da izrada rada prema načelu recepcije u jednom jeziku i užem tematskom sklopu bibliografskih jedinica odgovora potrebi početka rada na istraživanju utjecaja Ortegine misli na filozofiju u Hrvatskoj.Powered by Koha