Magaš Bilandžić, Lovorka

Djelovanje umjetnice pisma Olge Höcker u kontekstu hrvatske umjetnosti između dva svjetska rata / Magaš Bilandžić, Lovorka. - 2015 - 35-49 str.

Olga Höcker (1882.− 1967.) jedna je od najistaknutijih primijenjenih umjetnica međuratnog razdoblja te prva i dugo godina jedina nastavnica na zagrebačkoj likovnoj Akademiji. U ukrasnom pismu i umjetničkom obrtu usavršavala na Kgl. Kunstgewerbeschule u Münchenu (1912.−1914.) kod vodećih njemačkih grafičkih umjetnika i kaligrafa F. H. Ehmckea i A. Simons čija je učenja prenijela u Hrvatsku. Od Prvog svjetskog rata do smrti bavila se različitim oblicima umjetničkog obrta, grafičkim oblikovanjem, opremom knjiga, ispisivanjem povelja i diploma ukrasnim pismom, izradom predmeta od kože, tekstila i drva itd. Prve pohvale za svoje umijeće dobila je 1916. kada je unicijalnom ispisala počasne doktorske diplome nadvojvode Eugena i Svetozara pl. Boroevića. Tijekom 1920-ih surađivala je s Lj. Babićem na oblikovanju školskih udžbenika, a s I. Kerdićem na izradi nekoliko reprezentativnih spomenica. Među njezina najznačajnija ostvarenja ubraja se oprema knjige kajkavskih pjesama V suncu i senci (1927.) u kojoj je postigla skladan odnos teksta i slike te vizualnim sredstvima dočarala atmosferu Domjanićeve poezije. Tijekom 1930-ih i 1940-ih surađivala je s brojnim izdavačima (Minerva, Jugoslavenska knjiga itd.) na opremi knjiga, izradi nacrta naslovnica i hrbata. U oblikovanju službenih dokumenata i spomenica reinterpretirala je različita povijesna pisma čiji je odabir odgovarao simboličkom značenju samih isprava i publikacija, a u opremi knjiga nerijetko posezala za motivima narodne provenijencije. Tijekom međuratnog razdoblja oblikovala je novi tip nacionalnog, jugoslavenskog pisma sastavljenog prema karakteristikama glagoljice, latinice i ćirilice. Od 1919. do 1945. predavala je kolegije o ukrasnom pismu, paleografiji i ornamentici na zagrebačkoj Akademiji, a 1951. objavila udžbenik Ukrasno pismo. U radu se donosi niz saznanja o grafičkoj kulturi u Hrvatskoj između dva svjetska rata, a djelo Olge Höcker razmatra u kontekstu šire društvene i kulturne situacije obilježene težnjom za unapređenjem umjetničkog obrta i definiranjem nacionalnog izraza u umjetnosti te pobuđivanjem interesa za opremu knjiga i ukrasno pismo.


HRV

Powered by Koha