Špikić, Marko

Razdoblje borbe i izgradnja dogme: Szabo i konzervatorski principi srednje Europe do 1918. / Špikić, Marko. - str.

Izlaganje na konferenciji -

Gjuro Szabo jedan je od tvoraca konzervatorske kulture u Hrvatskoj, kako entuzijazmom (odnosno društvenim angažmanom), tako i prihvaćanjem i primjenom inovativnih konzervatorskih koncepata srednje Europe svojega doba. Dok se u primorskoj Hrvatskoj od prve polovice 19. stoljeća interveniralo u sliku spomenika, pretpovijest djelovanja Szabe i njegovih suradnika predstavljena je nesustavnim preporodnim popisivanjem i akumuliranjem spomenika, započeto u Vrhovčevo i nastavljeno u Kukuljevićevo doba, a ta je pretpovijest zaključena smjelim primjerima stilskoga restauriranja na vrhuncu Bolléova djelovanja. Početkom 20. stoljeća, kada Zagreb hvata korak s istraživačima iz primorja, nezadovoljna i nacionalno svjesna znanstvena zajednica hrvatske prijestolnice započinje se zanositi emancipacijskim i avangardnim konzervatorskim shvaćanjima vilhelminske Njemačke. Dosad se u raspravama o ishodištu novih ideja ključno mjesto davalo austrijskim autorima. Szabo nije bio usamljen u primanju novosti iz Njemačke, koje su spajale univerzalizam i nacionalni partikularizam, no bio je osoba koja je pribavljanjem najnovijih tiskovina i putovanjima u srednjoeuropske gradove bila ključna u prihvaćanju i proširenju novih shvaćanja. U izlaganju će se raspraviti o podrijetlu Szabinih koncepata, odnosu prema konkretnim vrelima i piscima te o primjeni tih zamisli u praksu do kraja Prvoga svjetskog rata.


HRV

Powered by Koha