Ćorić, Franko

Razvojne faze i intervencijske koncepcije carskog i kraljevskog Središnjeg povjerenstva na primjerima iz hrvatskih krajeva / Ćorić, Franko. - 2014 - 127-135 str.

Središnje povjerenstvo bilo je preteča današnjega austrijskog Saveznog zavoda za spomenike (Bundesdenkmalamt) u vrjeme kada su hrvatski krajevi bili dijelom Austro-Ugarske Monarhije. Šezdeset i osam godina djelovanja povjerenstva obilježile su mijene poimanja umjetnosti, teorije i metodologije zaštite kulturne baštine te raslojavanje povijesnih disciplina i formiranje njihovih metodologija. Na pojedinačnim se kulturnim dobrima iz hrvatskih zemalja mogu pratiti mijene konzervatorskih doktrina i metodologije Središnjeg povjerenstva. Ona su stoga vrlo rano bila uključena u europski kult spomenika.


HRV

Powered by Koha