325(497.2):39 ; 325(497.17):39 ;
Balkanskata migracionna kultura : istoričeski i s''vremenni primeri ot B''lgarija i Makedonija / s''stavitel Petko Hristov. - Sofija : Paradigma, 2010. - 333 str. : ilustr. ; 21 cm

Tekstovi usporedo na bugarkom i engleskom jeziku -

Bibliografija uz radove. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst -

Predgovor = Preface: str. 7-10 -

Bugarska ćirilica

9789543261215


Bugarska - migracije - povijest - etnografski aspekt -- Makedonija- migracije - povijest - etnografski aspekt --

Hristov, Petko Petkov ; Ristovska-Josifovska, Biljana ; Malinov, Zorančo ; Maeva, Mila ; Čepraganov, Todor ; B''rzinska, Marija ; Markov, Ivajlo ; Kasabova, Anelija ; Georgiev, Minčo ;

Powered by Koha