Zeman, Maja

Monumentalne eksedre u rimskoj rezidencijalnoj arhitekturi ranocarskog razdoblja: primjeri istočne obale Jadrana / Maja Zeman. - 7-24 str.

U članku se obrađuje jedan aspekt razvoja arhitektonskog motiva monumentalnih eksedri u rimskoj rezidencijalnoj arhitekturi ranocarskog perioda. Naglasak je postavljen na pojedinim primjerima ladanjske arhitekture istočne obale Jadrana - prvenstveno na sklop u uvali Stari Trogir, nedaleko Trogira, a koji je promatran u vezi sa zdanjima u uvali Verige na Velom Brijunu i u Barcoli, nedaleko Trsta. Polazeći od razmatranja autora koji su se prethodno pozabavili interpretacijama razvoja navedenih zdanja, a prvenstveno od analize oblikovnih karakteristika izdvojenih arhitektonskih cjelina, ponuđen je i prijedlog preciznije datacije sklopa u Starom Trogiru te pojedinih faza pregradnji u Verigama i Barcoli. Raspravlja se o značenju monumentalnih eksedri u okviru arhitekture rimskih »vila«, prvenstveno u razdoblju do vladavine Flavijevaca, te je u tom kontekstu reprezentativni sklop u Starom Trogiru prepoznat kao carska investicija, time i kao dio jednog carskog posjeda rimske Dalmacije


monumentalne polukružne eksedre; rimska rezidencijalna arhitektura; Stari Trogir; Verige; Barcola; carski posjedi; ranocarsko razdoblje --Powered by Koha