Tik-tak : tempus volat, hora fugit, horologium manet / autori Jelena Glumac, Toni Ivetić, Ivana Jurčević, Ivona Kukić, Marija Mandić, Matko Mišak, Nikola Pažin, Valentina Radoš, Matea Šuljak, Rafaela Tassotti, Mirna Trinki ; uredila Sanja Cvetnić ; [prijevod na engleski Matea Šuljak, Mirna Trinki ; prijevod na njemački Antonela Rajič]. - Zagreb : FF-press Filozofski fakultet, 2017. - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografske bilješke uz svako poglavlje. - Literatura: str. 101-109. -

Sadrži: Tirolci i tirolci, studenti i satovi / Sanja Cvetnić ; Zahvale ; Tik-tak sahat bije, sad će zatalasat/Zvon kroz polutamu / Valentina Radoš ; Wendelin Jäger (Kappl 1829.-Innsbruck 1884.) / Mirna Trinki ; Urarska vještina Wendelina Jägera / Jelena Glumac ; Terenski rad na istraživanju povijesnih ura na zvonicima / Toni Ivetić ; Arhivski rad na istraživanju povijesnih ura na zvonicima / Marija Mandić ; Urarski rad Wendelina Jägera u kontekstu vremena / Rafaela Tassotti ; Gotičko pismo i Wendelin Jäger / Nikola Pažin ; Iz povijesti javnih ura u Hrvatskoj: Zelenci u Dubrovniku / Matea Šuljak ; Crkveno, državno i vojno vrijeme: primjer Karlovca / Ivana Jurčević ; Željezničko vrijeme: globalizacija mjerenja u XIX. stoljeću / Jelena Glumac ; Uvezeno vrijeme: primjer ure trapističkog samostana Marija Zvijezda kod Banja Luke / Ivona Kukić ; Horografija i horologija / Matko Mišak. -

Sažeci na hrvatskom, njemačkom i engleskom: str. 96-100.

9789531756259


Jaeger, Wendelin (1829-1884) atovi crkvenih zvonika ; -- povijesne ure -- satovi crkvenih zvonika -- crkveni zvonici -- satni mehanizmi -- oprema zvonika -- mjerenje vremena -- radionica Jäger --

Cvetnić, Sanja ; Glumac, Jelena ; Ivetić, Toni ; Jurčević, Ivana ; Kukić, Ivona ; Mandić, Marija; ; Mišak, Matko ; Pažin, Nikola ; Radoš, Valentina ; Šuljak, Matea ; Tassotti, Rafaela ; Trinki; Mirna ;

Powered by Koha