929-058.1(437.6) ;
Slavíková, Anna

Vyznania osobností Slovenska : (101 rozhovor so vzácnymi ľuďmi) / Anna Sláviková. - Martin : Matica slovenská, 2016. - 540 str. ; fotogr. : 24 cm

Imensko kazalo -

9788081281655


znamenite ličnosti - Slovačka - 20.-21. stoljeće --

Powered by Koha