Greblo Jurakić, Zrinka

Druga strana medalje: konstrukcija i metrijske karakteristike Upitnika negativnog ponašanja trenera (UNPT) / Zrinka Greblo Jurakić, Gordana Keresteš. - 377-396 str.

U sportu, pobjeda i poraz se obično smatraju najrelevantnijim kriterijem procjene kompetentnosti sportskih trenera. Posljedično, negativna ponašanja trenera se nerijetko ignoriraju, što naročito dolazi do izražaja u slučajevima kada su takvi oblici ponašanja povezani sa sportskim uspjehom. S obzirom da su postojeći mjerni instrumenti dominantno namijenjeni procjeni pozitivnih aspekata trenerovog stila rukovođenja, osnovni cilj istraživanja bio je konstruirati i validirati upitnik Negativnog ponašanja trenera (UNPT). Dodatni cilj bio je ispitati razlikuju li se sportaši timskih i individualnih sportova u percepciji trenerovog ponašanja. Upitnik NPT se sastoji od 13 čestica raspoređenih na tri podljestvice: Neosjetljivost za osobnu dobrobit sportaša, Negativna povratna informacija i Usmjerenost na rezultat. U istraživanju u kojem su utvrđene psihometrijske karakteristike upitnika (faktorska struktura, pouzdanost, osjetljivost, konvergentna i divergentna valjanost) sudjelovali su studenti i studentice Kineziološkog fakulteta (n = 181). Rezultati istraživanja pokazali su da je UNPT valjan i pouzdan mjerni instrument koji se može koristiti u različitim istraživanjima u području sporta. Sukladno očekivanjima, veća zastupljenost negativnih i manja zastupljenost pozitivnih ponašanja trenera utvrđena je kod sudionika timskih sportova. Rezultati upućuju na potrebu za daljnjim istraživanjem uzroka, korelata i posljedica različitih oblika ponašanja sportskih trenera.


HRV

Keresteš Gordana ;

Powered by Koha