Čorkalo Biruški, Dinka

Obrazovna multikulturnost i socijalna integracija djece i mladih : prakse i izazovi manjinskog obrazovnog modela A u višeetničkim zajednicama u Hrvatskoj / Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Jelić, Tea Pavin Ivanec, Jasmina Tomašić Humer, Lana Pehar, Ajana Löw. - 10-11. str.

Jelić, Margareta ; Pavin Ivanec, Tea ; Tomašić Humer, Jasmina ; Pehar, Lana ; Löw, Ajana ;

Powered by Koha