Huić, Aleksandra

Esencijalistička uvjerenja o homoseksualnosti i sklonost diskriminaciji homoseksualnih osoba / Aleksandra Huić, Margareta Jelić, Željka Kamenov. - 140-140 str.

Psihologijski esencijalizam jest skup uvjerenja o prirodnom, esencijalnom svojstvu koje dovodi do toga da članove neke grupe percipiramo sličnima, članstvo u toj grupi nepromjenjivim, postojanje te grupe univerzalnom te s čvrstim grupnim granicama. Esencijaliziranje neke grupe na složen je način povezano sa stavovima i diskriminacijom članova grupe. U slučaju esencijalističkih uvjerenja o homoseksualnoj orijentaciji, uvjerenja o nepromjenjivosti i univerzalnosti ove orijentacije povezana su s pozitivnijim stavovima prema gejevima/lezbijkama, dok su uvjerenja o diskretnosti i čvrstim granicama povezana s negativnijim stavovima. Iako teorijske pretpostavke očekuju isti obrazac povezanosti i s ponašanjem prema gejevima/lezbijkama, o tome za sada ne postoje empirijski podaci. Stoga smo ovim istraživanjem željeli ispitati na koji su način pojedine dimenzije esencijalističkih uvjerenja povezane s namjerom ponašanja (sklonosti diskriminaciji) prema homoseksualnim osobama. Dodatni cilj bio je istražiti medijacijsku ulogu stavova prema gejevima/lezbijkama, odnosno provjeriti koliki dio efekta koji esencijalistička uvjerenja imaju na sklonost diskriminaciji je direktan, a koliki se događa preko stavova prema gejevima i lezbijkama. U on-line istraživanju sudjelovalo je 997 osoba heteroseksualne orijentacije. Ispitani su stavovi prema gejevima/lezbijkama, sklonost diskriminaciji i esencijalistička uvjerenja o homoseksualnoj orijentaciji. U skladu s očekivanjima, uvjerenja o nepromjenjivosti i univerzalnosti homoseksualne orijentacije povezana su s manjom sklonošću diskriminaciji, dok su uvjerenja o diskretnosti i čvrstim granicama povezana s većom sklonosti diskriminaciji. Potonja uvjerenja imaju najznačajniji samostalni efekt, dok se utjecaj uvjerenja o nepromjenjivosti i univerzalnosti vrši prvenstveno preko stavova o gejevima i lezbijkama. Dobiveni nalazi imaju važne implikacije za praksu, prvenstveno programe učenja tolerancije prema gejevima i lezbijkama.


HRV

Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;

Powered by Koha