Huić, Aleksandra

Bračno zadovoljstvo : postoje li međugeneracijske razlike i zašto? / Aleksandra Huić, Margareta Jelić, Željka Kamenov. - 76-76 str.

Istraživanja su pokazala da zadovoljstvo intimnim odnosom pridonosi ukupnom zadovoljstvu životom više od zadovoljstva u bilo kojem drugom području (npr. posao, prijatelji, materijalno stanje ili hobiji). Od mnogobrojnih odrednica bračnog zadovoljstva, u ovom smo se istraživanju usmjerili na emocionalnu klimu, podjelu poslova i način provođenja slobodnog vremena te pokušali odgovoriti na pitanje o međugeneracijskim razlikama u ovim aspektima, kao i njihovoj ulozi u zadovoljstvu bračnih partnera. U istraživanju je sudjelovalo 302 hrvatska bračna para koji su u braku od jednog mjeseca do 57 godina. Uzorak je heterogen s obzirom na stupanj obrazovanja, socioekonomski status i mjesto stanovanja sudionika. Parovi su po dobi podijeljeni u tri skupine koje odražavaju različite generacije (20-35, 36-54 i 55-82 godine starosti). Opsežnim instrumentarijem ispitani su intenzitet ljubavi (Braiker i Kelley, 1979), načini pokazivanja ljubavi (Huić, Kamenov & Jugović, 2010), percepcija parterovog izražavanja naklonosti i antagonizma (Huston, Kamenov i Huić, 2010), čestina seksualnih odnosa, podjela poslova među partnerima, načini provođenja slobodnog vremena (Huston, Kamenov i Huić, 2010) te zadovoljstvo brakom oba supružnika. Rezultati su pokazali značajan pad u zadovoljstvu brakom u srednjoj generaciji u odnosu na mlađu, ali ne i daljnji pad u starijoj generaciji. Mladi parovi razlikuju se od druge dvije generacije po pozitivnijoj emocionalnoj klimi, većem intenzitetu ljubavi i pokazivanju ljubavi kroz emocionalnu otvorenost i podršku, verbalno izražavanje i fizičke dodire te, očekivano, po učestalijim seksualnim odnosima. Nisu se pokazale generacijske razlike u podjeli poslova kao ni u pokazivanju ljubavi instrumentalnim načinima. Mladi parovi izvještavaju i o više slobodnog vremena, iako je za zadovoljstvo brakom u svim generacijama važnije da je slobodno vrijeme zajednički provedeno. Istraženi su i analizirani odnosi među ispitivanim varijablama u pojedinim generacijama te raspravljene razlike u njihovom relativnom doprinosu bračnom zadovoljstvu. Čini se, međutim, da je zadovoljstvo brakom prvenstveno određeno emocionalnom ekspresivnošću i količinom pozitivnih interakcija koja se mijenja s dobi te baca različito svjetlo na druge, relativno stabilne aspekte bračnog odnosa.


HRV

Jelić, Margareta ; Kamenov, Željka ;

Powered by Koha