Tonković Grabovac, Maša

Motivacijske odrednice lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekcijskoj situaciji / Maša Tonković Grabovac, Željko Jerneić. - 223-223 str.

Lažiranje odgovora na upitnicima ličnosti nije lako otkriti. Zato je važno utvrditi o čemu sve ovisi hoće li i u kojem stupnju pojedinci lažirati svoje odgovore. U posljednjih desetak godina predloženo je nekoliko modela koji su nastojali specificirati ključne odrednice lažiranja. Međutim, empirijske provjere modela i s njima povezanih odrednica bile su malobrojne, vrlo specifične i manjkave. Stoga je cilj ovog istraživanja bio objediniti odrednice lažiranja specificirane u različitim modelima i na cjelovit način provjeriti koje su od njih ključne za pojavu lažiranja na individualnoj razini. U skladu s općim modelom lažiranja Goffina i Boyd (2009) neposredne odrednice motivacije za lažiranjem specificirane/predložene u pojedinim modelima svrstane su u četiri kategorije: osobine ličnosti, aspekti moralnog sklopa, kontekstualni čimbenici te doživljena sposobnost lažiranja odgovora. Upitnike pomoću kojih su operacionalizirane motivacijske odrednice lažiranja sudionici istraživanja (N=393) rješavali su samo u iskrenoj situaciji odgovaranja. S druge strane, jedan petfaktorski upitnik ličnosti sudionici su rješavali u dva navrata. Prvi put u situaciji iskrenog odgovaranja, a drugi put nakon mjesec dana u simuliranoj selekcijskoj situaciji. Razlika u rezultatima svakog pojedinog sudionika na upitniku ličnosti u iskrenoj i selekcijskoj situaciji predstavljala je direktnu mjeru individualnog stupnja lažiranja. S dobivenim podacima provedene su regresijske i strukturalne analize. Rezultati provedenih analiza potvrdili su postojanje značajnih odrednica lažiranja odgovora unutar svake pretpostavljene kategorije. Uz specificiranje ključnih motivacijskih odrednica, doprinos ovoga istraživanja jest i bolje razumijevanje njihovih međusobnih odnosa u predviđanju lažiranja odgovora u upitnicima ličnosti. Praktične implikacije rezultata odnose se na poboljšanje strategija suočavanja s lažiranjem odgovora u realnim selekcijskim situacijama.


HRV

Jerneić, Željko ;Powered by Koha