930.85(497.5)(075.4) ;
Croatia at first sight : textbook of Croatian culture / edited by Sanda Lucija Udier ; [translation Suzana Angela Čolak]. - Zagreb : FF-press [i. e.] Faculty of Humanities and Social Sciences : Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, 2017. - 394 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. . - ( Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis )

Izv. stv. nasl.: Hrvatska na prvi pogled. - Zastupljeni autori: Jasna Čapo, Tvrtko Jakovina, Miljenko Jurković, Jasna Novak Milić, Vuk Tvrtko Opačić, Irena Paulus, Boško Picula, Marina Protrka Štimec, Tomislav Šakić, Sanda Lucija Udier. -

Bibliografija iza svakog rada. -

Bilješke o autorima: str. 388-392. -

9789531755993


Hrvatska - kulturna povijest --

Udier, Sanda Lucija ; Čapo Žmegač, Jasna ; Jakovina, Tvrtko ; Jurković, Miljenko ; Novak Milić, Jasna ; Opačić, Vuk Tvrtko ; Paulus, Irena ; Picula, Boško ; Protrka Štimec, Marina ; Šakić, Tomislav, ; Čolak, Suzana Angela ;

Powered by Koha