Maslić Seršić, Darja

O psihološkom kapitalu i zapošljivosti / Darja Maslić Seršić, Eva Simona Kulenović.

Psihološki kapital zajednički je naziv za niz osobnih resursa koji su izvor motivacije i energije za kontinuirani rad i ustrajanje u postizanju vlastitih ciljeva, te uključuje samoefikasnost, nadu, optimizam i otpornost. Povezan je s nizom pozitivnih ishoda, stavova i ponašanja, koji uključuju i veću percipiranu zapošljivost pojedinca.

Kulenović, Eva Simona ;

Powered by Koha