Putarek, Vanja

Odnos zavisnog samopoštovanja s ciljevima postignuća i uključenošću učenika pri učenju fizike / Vanja Putarek, Daria Rovan, Vesna Vlahović-Štetić. - 193 str.

Zavisno (kontingentno) samopoštovanje se definira kao stupanj u kojem samopoštovanje ovisi o ishodima u područjima koja su pojedincu važna. Uspjeh ili neuspjeh u području koje je pojedincu važno generalizira se na vrijednost pojedinca u cjelini. Izražena zavisnost samopoštovanja ima motivacijske učinke, poput ulaganja truda, dovodi do pozitivnih emocija u slučaju uspjeha, te potiče samoregulaciju. S druge strane, izražena zavisnost samopoštovanja povezana je s anksioznošću, samohendikepiranjem i odustajanjem u zadacima koje osoba percipira teškima jer bi neuspjeh mogao ugroziti ukupnu vrijednost osobe. U području psihologije obrazovanja zavisnost samopoštovanja o određenom području, kao što su akademski uspjeh, uspoređivanje s drugima, odobravanje drugih i podrška obitelji, mogli bi objasniti (ne)postojanje uključenosti (bihevioralne, kognitivne i emocionalne) učenika u učenje. Jedna od varijabli koja bi mogla djelovati kao posrednik između zavisnog samopoštovanja i akademske uključenosti su ciljevi postignuća koji se odnose na svrhu uključivanja u akademske aktivnosti. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi postoji li povezanost zavisnog samopoštovanja s pokazateljima uključenosti učenika u proces učenja te, ukoliko postoji, ispitati posreduju li ciljevi postignuća odnos između različitih komponenti zavisnog samopoštovanja te bihevioralne, kognitivne i emocionalne uključenosti. U istraživanju je sudjelovalo 411 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda opće gimnazije. Sudionici su ispunili upitnike kojima je mjereno njihovo zavisno samopoštovanje, ciljevi postignuća u fizici te uključenost u učenje fizike. Rezultati pokazuju da je s bihevioralnom uključenošću značajno povezana zavisnost samopoštovanja o akademskom uspjehu i podršci obitelji, a s kognitivnom uključenošću zavisnost samopoštovanja o akademskom uspjehu i uspoređivanju s drugima te da ciljevi postignuća u određenoj mjeri imaju posredujuću ulogu u odnosu zavisnog samopoštovanja i uključenosti.


HRV

Rovan, Daria ; Vlahović-Štetić, Vesna ;

Powered by Koha