811.161.4(497.6)'373.2 ; 911.37(497.16) ;
Milović, Radomir Ristov

Rudine i Banjani : istorijski, antropogeografski i onomastički doticaji / Radomir Ristov Milović, Kosto Vasov Perišić ; urednik Niko Martinović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Posebna izdanja (monografije i studije) / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 126. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 10 )

Na spor. nasl. str.: Rudine and Banjani : historical, anthropogeographical and onomastic interactions -

Bibliografija: str. 267-271. - Napomene i bibliografske reference uz tekst -

Završna razmatranja: str. 233-240.
- Prilozi: str. 243-265 -

Srpska ćirilica

9788672153927


crnogorski jezik - onomastika -- Crna Gora - Rudine - Banjani - antropogeografija --

Perišić, Kosto Vasov ;

Powered by Koha