Demicheli, Dino

Salonitani extra fines Dalmatiae (V) Salonitanci u vojnoj službi (dio drugi) / Demicheli, Dino. - 33-59 str.

Drugi dio rada o Salonitancima u vojnoj službi izvan Dalmacije donosi epigrafska svjedočanstva o pripadnicima viših društvenih staleža. Članak obrađuje 13 natpisa koji spominju Salonitance zabilježene kao vojnike s vrlo uspješnim karijerama. Radi se o pripadnicima senatorskoga i viteškoga staleža. Za razliku od običnih građana, oni koji su bili rođeni u viteškom i senatorskom staležu mogli su relativno brzo doći do visokoga položaja u vojsci. Iz natpisne se građe vidi da su nekim viteškim vojnim karijerama prethodile godine provedene u obnašanju uglednih municipalnih dužnosti, dok je drugima zabilježen dugotrajan slijed vojnih službi od centurionata nadalje. Kao najistaknutije osobe sa salonitanskoga područja koji su ostali zabilježeni kao veliki vojskovođe nadasve su poznati Lucije Artorije Kast te Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan, koji je nakon uspješne vojničke službe postao carem. Ovdje obrađena epigrafska građa može se datirati od 1. do 5. stoljeća, što obuhvaća vrlo šarolik spektar ustroja vojnih jedinica i zaduženja od ranoga principata do kasne antike. Spomenici uglavnom potječu iz Dalmacije, a Salonitanci koji se na njima spominju uglavnom su zabilježeni kao zapovjednici kohorata. U obnašanju raznih zapovjedništava boravili su u mnogim provincijama diljem Carstva, od Britanije do Sjeverne Afrike te od Hispanije do Armenije.


HRVPowered by Koha