Vuković, Petar, lingvist

Autonomija standardnoga jezika / Petar Vuković. - 2016 - 361-370 str.

Članak se bavi teorijskim, metodološkim i jezičnopolitičkim aspektima uporabe pojma autonomija standardnoga jezika u jezikoslovnoj kroatistici. Brozović i Katičić, koji ideju autonomije zastupaju, definiraju je kao neovisnost standardnoga jezika o dijalektnoj osnovici. Slijedom toga odbijaju intervencije koje zahtijevaju da se iz hrvatskoga standardnoga jezika uklone nenovoštokavski elementi. U radovima pripadnika Praške škole, iz kojih je pojam autonomije preuzet, ona se shvaća kao neovisnost suvremene standardnojezične norme o dijalektima, sociolektima, starijem jeziku i kodifikacijskim priručnicima. To je shvaćanje u jezikoslovnoj bohemistici dovelo do porasta empirijskih istraživanja stvarne jezične uporabe, koja su se nastavila razvijati i nakon što je ideja autonomije standardnoga jezika napuštena. U jezikoslovnoj kroatistici ideja autonomija poslužila je u prvom redu kao argument u protekcionističkoj jezičnoj politici, dok je važnost empirijskih istraživanja u svjetlu takve uporabe potisnuta u drugi plan. U članku se poziva na teorijsko i metodološko preispitivanje takva pristupa autonomiji te na osnaživanje empirijskih istraživanja stvarne suvremene jezične uporabe.


HRV

Powered by Koha