Košćak, Nikola

Grafička stapanja i grafostopljenice / Košćak, Nikola. - 2016 - 275-289 str.

Članak donosi prikaz figura koje se temelje na grafičkom stapanju, odnosno grafostopljenica. Prikaz se djelomice temelji na retorici Heinricha F. Pletta, posebice na njegovoj uporabi operacija kojima se dijeli polje figura (adicija, suptrakcija, permutacija, supstitucija i ekvivalencija) i na njegovu shvaćanju grafemskih figura. Grafostopljenice se ilustriraju primjerima iz različitih diskursnih tipova i žanrova – od novinarskog i reklamnog diskursa do logotipova i dr. Područje istraživanja u nadležnosti je grafostilistike, stilističke discipline koja se usredotočuje na stilogenost i figurativnost pisanoga aspekta jezične poruke.


HRVPowered by Koha