811.16 ; 821.163.42.09 ; 811.163.42 ; 821.16.09 ;
Hrvatski slavistički kongres (6 ; 2014 ; Vukovar, Vinkovci)


Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / urednici Stipe Botica ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016. - 2 sv. ; 25 cm.

9789532961287

Botica, Stipe ; Nikolić, Davor, ; Tomašić Jurić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana ;

Powered by Koha