Sunajko, Goran

Opasnost od normalnih: politizacija ludila u Foucaultovu i Lützovu diskursu / Sunajko, Goran. - 2016 - 451-472 str.

Rad pokazuje filozofijski diskurs opasnosti od društva normalnih. Riječ je o razmatranju odnosa ludila i nenormalnosti važnih za društvo i političku zajednicu iz nekadašnje optike Michela Foucaulta i današnje perspektive Manfreda Lütza. Smisao je rada pokazati kako je pojam norme i iz njega proizašloga normiranja i discipliniranja doveo do imperativa zdravog društva utemeljenoga na normi. Takvo društvo isključuje sve one koji na bilo koji način odstupaju od ponašanja predviđenoga normom. U takvu se zahtjevu krije opasnost suvremenoga društva koje ne razlikuje nenormalnost i ludilo, nego ih koristi za diskreditiranje svojih članova koji ne pristaju na postavljeno normiranje. Radi se o tome da biti nenormalan samo znači kritički ne pristajati na postojeću normu koju je nametnula većina bilo da je riječ o pravnoj, političkoj, društvenoj, vjerskoj, obrazovnoj, odgojnoj ili medicinskoj normi. Na temeljima Foucaultovih filozofskih i Lützovih psihologijskih uvida rad pokazuje kako opasnost po društvo ne predstavljaju oni koji po bilo čem odstupaju od norme nego upravo oni »normalni«, koji kao nosioci »normalnoga« društva nekritički pristaju i provode normativni poredak.


HRV

10.21464/fi36304 doiPowered by Koha