Plejić Poje, Lahorka

Kako jedno zrcalo pričisto: Bartol Kašić i poslijetridentska prozna hagiografija / Lahorka Plejić Poje. - 2016. - 363-376 str.

U desetljećima nakon Tridentskoga koncila u proznoj književnosti pisanoj hrvatskim jezikom prevladavaju hagiografije, odnosno svetački životopisi (vitae). One su i gotovo jedino što se u hrvatskoj ranonovovjekovnoj književnosti može svrstati u narativnu prozu. U tome korpusu posebno se izdvajaju hagiografije Bartola Kašića, koje persuazivnost i didaktičnost nasljeduju iz srednjovjekovnih hagiografija, no po pažljivijem odnosu prema izvorima, težnji za vjerodostojnošću, povezivanju starih svetaca s poslijetridentskim svecima i mjestimičnim aktualizacijama, one su proizvod novoga, poslijetridentskoga vremena.


HRV

Powered by Koha