321.74(497.1)(091)"1945/1991"(082) ; 316.323.7(497.5)(091) ;
Stvaranje socijalističkoga čovjeka : hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / uredio Igor Duda. - Zagreb : Srednja Europa, 2017. - 284 str. ; 24 cm. . - ( CeKaPIsarnica : biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma ; br. 10 )

Zastupljeni autori: Igor Duda, Lada Duraković, Andrea Matošević, Igor Stanić, Boris Koroman, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Magdalena Najbar-Agičić, Hrvoje Klasić, Anita Buhin. -

Bibliografija iza svakog rada ; bibliografske bilješke. -

Bilješke uz tekst. - Bilješke o autorima: 281-284. -

9789537963606 : 129,00 HRK


socijalizam -- pioniri -- omladinci -- omladinske radne akcije -- mediji -- tjelesni odgoj -- pop kultura -- zabava -- agitprop -- Jugoslavija -- SFRJ -- Hrvatska -- antropologija društvenog sjećanja --

Duda, Igor ; Duraković, Lada ; Matošević, Andrea ; Stanić, Igor ; Koroman, Boris ; Fonović Cvijanović, Teodora ; Vitković Marčeta, Vanessa ; Najbar-Agičić, Magdalena ; Klasić, Hrvoje ; Buhin, Anita ;

Powered by Koha