321.74(497.1) ; 316.323.7(497.1) ; 94(497.1) ; 304(497.1) ; (497.1) ; (062) ; "1945/1991" ;
Međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi (2 ; 2015 ; Pula)


Socijalizam: izgradnja i razgradnja : zbornik odabranih radova s Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Socijalizam: Izgradnja i razgradnja, Pula, 1.-3. 10. 2015. = Edited Volume: 2nd International Conference Socialism on the Bench. Socialism: Construction and Deconstruction, Pula, 1-3 October 2015. / uredili Chiara Bonfiglioli, Boris Koroman. - Zagreb : Srednja Europa ;, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula : 2017. - 252 str. ; 24 cm. . - ( CeKaPISarnica : biblioteka Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma ; br. 9 )

Zastupljeni autori: Tamara Buble, Sven Cvek, Sergej Filipović, Marko Fuček, Aleš Gabrič, Snježana Ivčić, Ana Panić, Sanja Petrović Todosijević, Jasna Račić, Ana Vračar, Lada Weygand. -

Bibliografija iza svakog rada; bibliografske bilješke i uz tekst. -

Bilješke o autorima: str. 249-252. -


Tekst na hrv. i na engl. jeziku.

9789537963651 9789537320478 168,00 HRK


socijalizam -- Jugoslavija -- Hrvatska -- Slovenija -- Borovo -- potrošačko društvo -- intelektualci -- narodni heroji -- slobodno vrijeme -- svakodnevica -- zdravstvo --

Bonfiglioli, Chiara ; Koroman, Boris ; Fuček, Marko ; Gabrič, Aleš ; Ivčić, Snježana ; Panić, Ana ; Petrović Todosijević, Sanja ; Račić, Jasna ; Vračar, Ana ; Weygand, Lada ; Buble, Tamara ; Cvek, Sven ; Filipović, Sergej ;

Powered by Koha