Cvetnić, Sanja

Slikarstvo / dijalog / Cvetnić, Sanja. - 10-21 str.

U poglavlju je obrađena tema intelektualnoga, slikarskoga i teorijskoga dijaloga između suvremenoga slikara Lovre Artukovića i starih majstora čija djela citira.


HRV

Powered by Koha