Barbarić, Ana

Ishodi učenja u kurikulumu knjižnično-informacijske pismenosti / Barbarić, Ana. - 12 str.

Polazište za raspravu o ishodima učenja u kurikulumu knjižnično-informacijske pismenosti ili samo informacijske pismenosti je prepoznavanje trendova koji utječu na sve aspekte obrazovnog procesa u informacijskom društvu 21. stoljeća. Globalizacija i utjecaj digitalnih tehnologija stvaraju donekle nesigurno okruženje u kojem školski knjižničar, u suradnji s učiteljima i nastavnicima, treba omogućiti učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje.


HRVPowered by Koha